Strategi

Strategien skaber virksomhedens fremtid

Hvad er dit marked – og hvordan vil du vinde det?

Sammen skaber vi fokus – og sætter retningen.

Strategi til udvikling

Strategien sætter retningen for din virksomhed og for de aktiviteter virksomheden skal beskæftige sig med for at skabe størst mulig værdi.

For at sikre både fundament og udvikling af virksomheden, udarbejdes strategien på både det overordnede og på det operationelle niveau.

Der skelnes således mellem selskabsstrategi der vedrører hvilke forretningsområder virksomheden skal engagere sig i, og forretningsstrategi der vedrører spørgsmålet om hvordan de enkelte forretningsområder kan styrkes og udvikles.

I et tæt samarbejde med virksomhedens bestyrelse og ledelse bidrager jeg til etablering af en sikker og gennemarbejdet samlet strategi og eksekveringsplan.

Service

Konkurrencedygtig service er forudsætningen for at kunderne får fuldt udbytte af dit produkt – kun med udstrakt service kan værdien af dit produkt udfoldes helt. Det vil udmærke dig i forhold til branchens øvrige aktører, og det skaber tilfredse kunder, som du samtidig knytter tættere til dig som leverandør, når du forbedrer din service.

Det ved jeg efter selv at have fokuseret på opprioritering af service på flere ledelsesniveauer. Jeg har både lagt overordnede strategier, der bragte opkvalificeringen af service i centrum i koncernen, og stået i spidsen for at udvikle og realisere de konkrete serviceforbedringer.

Jeg tilbyder en uforpligtende snak med uddybning af, hvordan jeg gennem sparring med dig kan forbedre din virksomheds bundlinje.

Jeg har bl.a. udført projekter for:

Grundfos | Skiold | Bravida | Støtek

Gregers Johansen
Gamle Vagt
Ll. Sankt Hans Gade 20
8800 Viborg

Telefon: +45 2020 3112
Mail: gj@gjc.dk