Forretningsudvikling

Kom videre
med en stærk sparringspartner

Som virksomhedsejer, enkeltmandsvirksomhed eller leder i en virksomhed bliver du mødt af en række udfordringer og muligheder, der løbende stiller store krav til din beslutningskompetence.

Som din personlige rådgiver og sparringspartner hjælper jeg dig med at holde fokus og skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag for udvikling af din virksomhed.

Business Coach

De fleste virksomheder klarer fint den daglige drift, udfører opgaverne og leverer det lovede til kunderne. Mange har imidlertid brug for ekstern assistance, når det gælder om at tage et større og afgørende skridt for virksomheden – da dette ofte vil være forbundet med risici.

Som business coach hjælper jeg med at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag. Jeg har mange års erfaring på begge sider af skrivebordet og fungerer som din personlige sparringspartner, der stiller de kritiske spørgsmål, der har betydning for dig og din virksomhed.

Mine kunder bruger mig både som business coach i enkeltstående situationer og huscoach, hvor jeg er tilknyttet virksomheden i en kortere eller længere periode. Udover mine egne kompetencer stiller jeg mit netværk til rådighed, hvis der skal trækkes yderligere kompetencer ind.

Rådgiver og sparringspartner

Som virksomhedens rådgiver tager jeg ofte udgangspunkt i forskellige scenarier ud fra formlen ”Hvad nu, hvis…”.
Det er nemlig helt vitalt at kende sine scenarier og deres konsekvenser, inden du tager en afgørende beslutning for din virksomhed.

Som sparringspartner tilbyder jeg et professionelt, fortroligt og personligt rum, hvor der er plads til at vende alle tanker, planer, adfærd og overvejelser om udvikling og ændringer i virksomheden.

Dette kan omhandle ideer, initiativer og aktiviteter for en bedre forretning, højere omsætning, vækst af forretningsområder, stigende indtjening samt opbygning af strategiske partnerskaber og udarbejdelse af forslag til strategiske forretningsbeslutninger.

Jeg hjælper dig med at afklare, udfordre og bevidstgøre en række spørgsmål, så du kan tage det rigtige valg.

Gregers Johansen
Gamle Vagt
Ll. Sankt Hans Gade 20
8800 Viborg

Telefon: +45 2020 3112
Mail: gj@gjc.dk