Bestyrelsesuddannelse

Styrk dine kompetencer
– tag ansvar i bestyrelsesarbejdet

Bliv certificeret i grundlæggende
bestyrelsesansvar.

Styrk dine
bestyrelseskompetencer

Så du kan tage ansvar i en aktiv og værdiskabende bestyrelse som er med til at præge en ansvarlig og positiv udvikling.

At være bestyrelsesmedlem er et professionelt
og ansvarligt arbejde, hvis det skal give værdi
for den virksomhed, organisation eller forening
du arbejder i bestyrelsen for.

Fremtiden stiller store krav til virksomheden.
Det kræver stærke ledere, der er godt rustet strategisk, ledelses – og forretningsmæssigt.

Som et aktivt bestyrelsesmedlem er du med til at træffe vigtige strategiske og ledelsesmæssige beslutninger.
Som virksomhedens øverste beslutningsorgan står bestyrelsen til ansvar overfor det omgivende samfund, og som et aktivt bestyrelsesmedlem har du dermed et stort medansvar.

Bestyrelsesudannelsen klæder dig på til opgaven og er for dig, der ønsker at tage din rolle seriøst.

Måske er du allerede bestyrelsesmedlem eller har ambitioner om det. Du er måske direktør eller erhvervsleder med et ønske om større indsigt i vigtigheden af en effektiv bestyrelse.

 

Underviser

Gregers Johansen
Virksomhedsudvikler og certificeret
underviser i bestyrelsesarbejde.

Tilmelding

Udbytte

  • Uddannelsen giver dig de grundlæggende
    værktøjer du får brug for i bestyrelsesarbejdet.
  • Du får sat system i din bestyrelsesviden og -kompetencer
  • Du får et godt bestyrelsesnetværk
    omkring bestyrelsesarbejdet
  • Certificering i grundlæggende bestyrelsesarbejde
    (hvis du består eksamen)

Netværk

Som en del af prisen tilbydes første års deltagelse
i bestyrelsesnetværk med i alt 4 møder.
Første møde er 10 oktober 2023.
Følgende møder vil blive aftalt efterfølgende

Fælles for netværksmøderne vil være:
Indlæg af eksterne foredragsholder med
fokus på det værdiskabende bestyrelsesarbejde
Dialog og diskussioner om aktuelle emner eller cases fra vores bestyrelsesarbejde.

Uddannelses forløbet

Uddannelsen er opbygget i 4 effektive moduler,
fordelt over 4 datoer.

Du har således tid til at læse på lektien, reflektere og forberede kommende moduler for optimalt udbytte af uddannelsen.

Certificering

Uddannelsen er delvist baseret på faget ”Grundlæggende bestyrelsesansvar – 5 ECTS” som er et valgfag fra Akademiuddannelsen i Ledelse.

Som følge heraf afsluttes forløbet med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i en 2 siders erhvervscase om netop din virksomhed eller virkelighed.

Gregers Johansen
Gamle Vagt
Ll. Sankt Hans Gade 20
8800 Viborg

Telefon: +45 2020 3112
Mail: gj@gjc.dk