Flyt fokus fra produkt til service og skab større indtjening

Bedre service giver bedre bundlinje

Flyt fokus fra produkt til service og skab større indtjening. Service rummer et stort udviklingspotentiale og jeg hjælper gerne med at udfolde det.

Mine mange år i en international koncern-topledelse har lært mig, at det især er service, der skaber konkurrencefordele. Jeg har stået i spidsen for en række strategiprocesser med fokus på service og resultatet har været bedre bundlinje samt flere og mere tilfredse kunder. Jeg tror på, at jeg kan hjælpe din virksomhed til at opnå det samme ved at bidrage til en proces, der gør service til jeres kerneydelse.

I en virkelighed hvor mange produkter i vid udstrækning leverer den samme ydelse, er gennemtænkt service det mest effektive middel til at adskille sig positivt fra andre virksomheder.
Dit produkt kan være nok så godt, men hvis det ikke understøttes og vedligeholdes af begavet service forringes værdien i høj grad for kunden.

Konkurrencedygtig service er forudsætningen for at kunderne får fuldt udbytte af dit produkt – kun med udstrakt service kan værdien af dit produkt udfoldes helt. Det vil udmærke dig i forhold til branchens øvrige aktører, og det skaber tilfredse kunder, som du samtidig knytter tættere til dig som leverandør, når du forbedrer din service.

Det ved jeg efter selv at have fokuseret på opprioritering af service på flere ledelsesniveauer. Jeg har både lagt overordnede strategier, der bragte opkvalificeringen af service i centrum i koncernen, og stået i spidsen for at udvikle og realisere de konkrete serviceforbedringer.

Jeg tilbyder en uforpligtende snak med uddybning af, hvordan jeg gennem sparring med dig kan forbedre din virksomheds bundlinje.

Virksomheder jeg har udført projekter for