Bedre service - bedre bundlinie

Du kan øge din virksomheds indtjening, hvis du flytter fokus fra produkt til service. Service udgør din virksomheds største udviklingspotentiale, og jeg hjælper meget gerne med at udfolde det.
 
Mine mange år i en international koncern-topledelse har lært mig, at det først og fremmest er servicen, virksomheder skal forbedre for at distancere sig fra konkurrenterne. Den strategi stod jeg i spidsen for, og resultatet var både bedre bundlinie samt flere og mere tilfredse kunder. Jeg tror på, at jeg kan hjælpe din virksomhed til at opnå det samme ved at bidrage til en proces, der gør service til jeres kerneydelse.
 
I en virkelighed hvor de forskellige produkter i vid udstrækning leverer den samme ydelse, er gennemtænkt service det mest effektive middel til at adskille sig positivt fra andre virksomheder. Dit produkt kan være nok så godt, men hvis det ikke understøttes og vedligeholdes af begavet service, forringes værdien i alvorlig grad for kunden.

Flere og mere tilfredse kunder

I den branche, jeg kommer fra, handler det om at få flyttet vand fra A til B. Kunden kan jo i princippet være ligeglad med om en pumpe er forudsætningen for, at vandet bliver transporteret. Det betyder til gengæld alt for ham, at intelligent service forhindrer problemer med pumpen i stoppe vandforsyningen.

Konkurrencedygtig service er forudsætningen for at kunderne får fuldt udbytte af dit produkt - kun med udstrakt service kan værdien af dit produkt udfoldes helt. Det vil udmærke dig i forhold til branchens øvrige aktører, og det skaber tilfredse kunder, som du samtidig knytter tættere til dig som leverandør, når du forbedrer din service.

Erfaring på flere niveauer

Det ved jeg, efter selv at have fokuseret på opprioritering af service på flere ledelsesniveauer. Jeg har både lagt overordnede strategier, der bragte opkvalificeringen af service i centrum i koncernen, og stået i spidsen for at udvikle og realisere de konkrete service-forbedringer.

Jeg tilbyder en uforpligtende snak med uddybning af, hvordan jeg gennem sparring med dig kan forbedre din virksomheds bundlinie.
Du kan øge din virksomheds indtjening, hvis du flytter fokus fra produkt til service. Service udgør din virksomheds største udviklingspotentiale, og jeg hjælper meget gerne med at udfolde det.
Gregers Johansen

Kontakt mig

Gregers Johansen Consulting
Helvegshøjen 3
8800 Viborg
 
M: +45 2020 3112
 
Gregers Johansen | CVR: 37790729  | Tlf.: 2020 3112