Kom videre med en stærk sparringspartner

Verden forandrer sig i et hidtil uset tempo. Som virksomhedsejer, enkeltmandsvirksomhed eller leder i en virksomhed bliver du derfor mødt af en række udfordringer og muligheder, der stiller store krav til din beslutningskompetence og evnen til at træffe de rigtige valg i en given situation.

Business coaching

Verden forandrer sig i et hidtil uset tempo. Som virksomhedsejer, enkeltmandsvirksomhed eller leder i en virksomhed bliver du derfor mødt af en række udfordringer og muligheder, der stiller store krav til din beslutningskompetence og evnen til at træffe de rigtige valg i en given situation.

De fleste virksomheder klarer fint den daglige drift, udfører opgaverne og leverer det lovede til kunderne. Mange har imidlertid brug for ekstern assistance, når det gælder om at tage et større og afgørende skridt for virksomheden – da dette ofte vil være forbundet med risici.

Som business coach hjælper jeg med at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag. Jeg har mange års erfaring på begge sider af skrivebordet og fungerer som din personlige sparringspartner, der stiller de kritiske spørgsmål, der har betydning for dig og din virksomhed.

Min rådgivning tager ofte udgangspunkt i forskellige scenarier ud fra formlen ”Hvad nu, hvis…”.
Det er nemlig helt vitalt at kende sine scenarier og deres konsekvenser, inden du tager en afgørende beslutning for din virksomhed.

Som sparringspartner tilbyder jeg et professionelt, fortroligt og personligt rum, hvor der er plads til at vende alle tanker, planer, adfærd og overvejelser. Som business coach hjælper jeg med at afklare, udfordre og bevidstgøre en række spørgsmål, så du kan tage det rigtige valg.

Mine kunder bruger mig både som business coach i enkeltstående situationer og huscoach, hvor jeg er tilknyttet virksomheden i en kortere eller længere periode. Udover mine egne kompetencer stiller jeg mit netværk til rådighed, hvis der skal trækkes yderligere kompetencer ind.